Welkom op de Staat van Overijssel! Dit is de startpagina voor de volledig digitale Planning & Control cyclus van de provincie Overijssel. Hier vindt u de Planning & Control publicaties, waarin staat wat Overijssel doet en wat het kost. Tevens kunt u via deze pagina de meest recente publicaties eenvoudig doorzoeken.

Planning & Control publicaties

Perspectiefnota

De Perspectiefnota is het strategische document binnen de Planning & Control cyclus. Hierin staan de ontwikkelingen op lange termijn en legt Provinciale Staten de belangrijkste uitgangspunten vast voor de Begroting.

Begroting

In de Begroting zijn de uitgangspunten van de Perspectiefnota vertaald in doelen en prestaties voor het komende jaar. Tevens biedt de Begroting inzicht in hoeveel alles kost en wat er binnenkomt.

Monitor Overijssel

Met de Monitor Overijssel rapporteren Gedeputeerde Staten inhoudelijk en financieel over de voortgang van de Begroting. De Monitor Overijssel wordt twee keer per jaar gepubliceerd, in het voorjaar en het najaar.

Jaarverslag

In het Jaarverslag rapporteren Gedeputeerde Staten over de resultaten in het afgelopen jaar. De inhoud vormt een afspiegeling van de Begroting.