Jaarverslag 2022

Bedragen in onderstaande cirkeldiagrammen zijn exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves