Jaarverslag 2023

Bedragen in onderstaande cirkeldiagrammen zijn exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves