Inleiding

Inleiding

Overijssel in cijfers

Terug naar navigatie - Overijssel in cijfers

Overijssel in cijfers

Welkom op “Overijssel in cijfers”. In deze omgeving vindt u de vernieuwde, vereenvoudigde set kengetallen van de provincie Overijssel. Per kerntaak worden ongeveer 10 kengetallen weergegeven om de huidige “staat van Overijssel” (en de ontwikkeling daarnaartoe) in de kern te vangen. Team Onderzoek & Advies werkt deze cijfers doorlopend bij.

 

Doorlopend actuele kengetallen en jaarlijks verdiepende analyses

Team Onderzoek & Advies levert onder de titel “Overijssel in cijfers” twee producten die samen de actuele trends, ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van de opgaven en kerntaken inzichtelijk maken. We komen daarmee tegemoet aan de wens om de informatievoorziening zo in te richten dat deze de Staten in de gelegenheid stelt het strategische gesprek met het college over de opgaven en de kerntaken te voeren. 

Het belangrijkste doel van de omgeving waar u zich nu bevindt is op een overzichtelijke manier de meest actuele cijfers te ontsluiten.

Daarnaast werkt Team Onderzoek & Advies aan een verdiepende rapportage die jaarlijks tegelijk met de perspectiefnota zal verschijnen. Hierin worden de kengetallensets geduid en voorzien van achtergrondinformatie, analyses en kaarten. Ook is er ruimte voor het uitdiepen van thema’s die niet door de kengetallen afgedekt worden.

 

Minder omvangrijk, maar veelzeggend

De functie van kengetallen is in de nieuwe opzet meer gericht op inzicht in trends en ontwikkelingen dan op verantwoording. De sets van kengetallen zijn samengesteld om bij elkaar een zo goed mogelijk beeld te geven van elke kerntaak. Kengetallen zijn dan ook niet één op één te relateren aan prestaties uit de begroting. Er is, anders dan op het niveau van kerntaken, geen relatie tussen de nummering van de kengetallen en de nummering van de paragrafen van de begroting.

Om het inzicht te vergroten is gekozen voor een compacte set die zo veel mogelijk constant wordt gehouden. Bij de selectie is ook gelet op de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de cijfers. Voorop heeft echter gestaan dat de set de breedte van de kerntaken zo goed mogelijk afdekt.