Kerntaak 6. Cultuur en sociale kwaliteit

Kerntaak 6. Cultuur en sociale kwaliteit

6.1 BBV: Percentage rijksmonumenten (excl. functie woonhuis) dat in slechte en matige staat verkeert (%)

bron: Fenicks

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 15% 11%
Nederland 17% 16%

 

 

6.2 Waardering door inwoners van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6

 

 

6.3 Percentage inwoners dat het aanbod van de culturele voorzieningen in hun regio voldoende vindt (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overijssel 76% 78% 78% 76% 79% 76%
Nederland 69% 76% 72% 75% 75% 72%

 

 

6.4 Percentage inwoners dat deelneemt aan uitingen van volkscultuur (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overijssel 33% 42% 35% 33% 27% 15%
Nederland 28% 38% 32% 31% 26% 12%

 

 

6.5 Percentage inwoners dat actief bezig is met kunst of cultuur (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inwoners Overijssel 42% 45% 42% 40% 42% 42%
Inwoners Nederland 42% 44% 47% 42% 52% 40%

 

 

6.6 Percentage inwoners dat gebruik maakt van culturele voorzieningen (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 83% 83% 85% 84% 86% 46%
Nederland 79% 79% 80% 82% 79% 41%

 

 

6.7 Percentage inwoners dat vindt dat bibliotheken met hun tijd meegaan (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
50% 47% 50% 51% 54% 53%

 

 

6.8 Percentage inwoners dat van mening is actief te participeren in de samenleving ander dan arbeidsparticipatie (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overijssel 51% 50% 51% 53% 52% 51%
Nederland 42% 46% 42% 39% 43% 39%

 

 

6.9 Percentage inwoners in Overijssel dat voldoende beweegt (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 55%
Nederland 52%

In 2021 komen nieuwe cijfers beschikbaar (2020)

6.11 Percentage inwoners dat in de buurt voldoende noaberschap ervaart (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Overijssel 56% 59% 68%
Nederland 41% 42% 45%

 

 

 

 

Noaberschap betekent betrokkenheid van de inwoners bij de gemeenschap. Het gevoel er te moeten zijn voor elkaar op momenten dat dat nodig is.

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl

vis

vis