Kerntaak 5. Regionale economie

Kerntaak 5. Regionale economie

5.1 BVV: Ontwikkeling bruto regionaal product ten opzichte van het voorgaande jaar (%)

bron: CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 1,4% 2,6% 2,8% 3,1% 1,7% -3,0%
Nederland 2,0% 2,2% 2,9% 2,4% 2,0% -3,8%

 

 

5.2 BVV: Bruto Arbeidsparticipatie

bron: CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 71,2% 70,6% 70,8% 71,5% 71,8% 71,2%
Nederland 70,2% 70,0% 70,1% 70,5% 71,2% 71,1%

 

 

5.3 Werkgelegenheidsontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar (%)

bron: BIRO/LISA

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 0,9% 0,9% 2,7% 2,4% 2,2% 0,7%
Nederland 0,5% 1,4% 1,6% 2,2% 2,6% 0,8%

 

 

alle waarden van voorgaande jaren zijn aangepast 

5.4 Werkloosheidspercentage (%)

bron: CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 6,7% 6,3% 4,9% 3,8% 3,2% 3,6%
Nederland 6,9% 6,0% 4,9% 3,8% 3,4% 3,8%
Update: eind februari

 

 

5.5 Ondernemers met een belemmerend tekort aan arbeidskracht (%)

bron: CBS (COEN)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 4,1% 6,8% 18,7% 28,3% 21,8% 10,6%
Nederland 5,3% 8,3% 16,5% 25,9% 24,5% 10,8%

 

 

5.6 Ontwikkeling export ten opzichte van het voorgaande jaar (%)

bron: CBS

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel -4,3% 15,2% 5,1% 3,8% 8,0% -6,1%
Nederland -1,5% -1,4% 1,9% 7,9% 4,9% 3,4%

 

 

5.7 Percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden (%)

bron: CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 56% 44% 21% 20%
Nederland 52% 45% 23% 20%

 

 

 

Tot 2020 werden gegevens uit het inwoneronderzoek van de provincie voor deze indicator gebruikt.  Inmiddels gebruiken we de gegevens van de consumentenenquette van CBS,  Om trendbreuken te vorkomen is deze wijziging met terugwerkende kracht doorgevoerd.

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl