Kerntaak 5. Regionale economie

Kerntaak 5. Regionale economie

5.7 Percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden (%)

Terug naar navigatie - 5.7 Percentage inwoners dat verbetering van de economische situatie in Nederland verwacht de komende 12 maanden (%)

bron: CBS

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Overijssel 56% 44% 21% 20% 41% 12%
Nederland 52% 45% 23% 20% 39% 13%

 

 

 

 

 

Tot 2020 werden gegevens uit het inwoneronderzoek van de provincie voor deze indicator gebruikt.  Inmiddels gebruiken we de gegevens van de consumentenenquête van CBS,  Om trendbreuken te voorkomen is deze wijziging met terugwerkende kracht doorgevoerd.