Kerntaak 4. Mobiliteit

Kerntaak 4. Mobiliteit

4.1 Totale personenmobiliteit van alle vervoerswijzen (verplaatsingen; index 2012=100)

bron: CBS

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel 105 97 97 103 108 110
Nederland 104 100 101 101 106 106

 

 

4.2 Verkeersprestatie op provinciale wegen (miljoen voertuigkilometers)

bron: Provincie Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 1.599 1.645 1.672 1.718 1.728 1.540

 

 

Aantal afgelegde hoeveelheid kilometers door motorvoertuigen op provinciale wegen in Overijssel

4.3 Ontwikkeling filezwaarte (index 2012=100)

bron: RWS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 179 199 220 336 351 186
Nederland 115 130 126 132 151 48

 

 

Ontwikkeling filezwaarte (kilometerminuten) (index 2012=100)

4.4 BBV: Klanttevredenheid over bus en trein (rapportcijfer)

bron: CROW

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel 7,6 7,5 7,6 7,5 7,8 7,8
Nederland 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8

 

 

4.5 Reizigerskilometers in het openbaar vervoer, stads- en streekvervoer (bus) en regionale treinen (miljoen reizigerskilometers)

bron: CROW/KPVV

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bus 106,0 108,3 118,5 121,2 127,1 62,9
Regionale trein 297,2 298,8 301,9 308,3 315,8 170,3
In 2015 is de lijn Zwolle-Enschede van de NS overgegaan naar provincie.

 

 

4.6 Vervoer van goederen over water, weg en spoor (1000 ton)

bron: Panteia/CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spoor 269 171 151 32 44 102
Weg 67.844 63.755 62.648 70.114 71.803 73.073
Water 11.917 13.178 12.887 13.061 14.085 12.681

 

 

4.7 Fietsgebruik in aantal verplaatsingen tot 7,5 en 15 kilometer (%)

bron: OViN-CBS

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tot 7,5 km Overijssel 44% 43% 45% 40% 44% 44%
Tot 7,5 km Nederland 37% 36% 36% 36% 38% 37%
Tot 15 km Overijssel 38% 39% 41% 37% 40% 41%
Tot 15 km Nederland 34% 33% 32% 33% 35% 34%

 

 

 

 

4.8 Verkeersslachtoffers (dodelijk en ernstig gewond) (aantal)

bron: Ministerie I&W, CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Doden 41 59 65 49 57 47
Ernstig gewond 889 816 773 796 801 673

 

 

 

4.9 Verkeersslachtoffers op provinciale wegen (dodelijk en ernstig gewond) (aantal)

bron: Ministerie I&W, CBS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Doden 9 11 12 12 8 9
Ernstig gewond 106 112 116 99 118 95

 

 

 

 

Aantal slachtoffers in het verkeer in Overijssel naar ernst afloop. Bij ernstig gewonden gaat het om ziekenhuisopname.

4.10 Energiegebruik wegverkeer inclusief auto(snel)wegen per inwoner (diesel, benzine, lpg) (GJ/inwoner)

bron: RWS, Klimaatmonitor

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel 23,54 23,52 23,56 24,26 24,87 24,74
Nederland 24,06 24,01 23,93 24,52 25,02 24,82

 

 

Aantal slachtoffers in het verkeer op provinciale wegen in Overijssel naar ernst afloop. Bij ernstig gewonden gaat het om ziekenhuisopname.

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl