Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

7.1 BBV: Opkomst verkiezingen (%)

Terug naar navigatie - 7.1 BBV: Opkomst verkiezingen (%)

bron: Kiesraad

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeenteraadsverkiezingen: Overijssel 60% 55%
Gemeenteraadsverkiezingen: Nederland 55% 50%
Provinciale Statenverkiezingen: Overijssel 50% 60% 64%
Provinciale Statenverkiezingen: Nederland 48% 56% 58%
Tweede Kamerverkiezingen: Overijssel 84% 81%
Tweede Kamerverkiezingen: Nederland 82% 79%

 

 

 

7.6 Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop hun provincie en gemeente wordt bestuurd (%)

Terug naar navigatie - 7.6 Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop hun provincie en gemeente wordt bestuurd (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Overijssel: provinciebestuur 74% 74% 73% 73%
Nederland: provinciebestuur 71% 75% 72% 72%
Overijssel: gemeentebestuur 79% 81% 80% 79%
Nederland: gemeentebestuur 74% 79% 78% 78%

 

 

 

7.7 Percentage bestuurders en volksvertegenwoordigers dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)

Terug naar navigatie - 7.7 Percentage bestuurders en volksvertegenwoordigers dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)

bron: Bestuurderspeiling Overijssel/ Peiling Volksvertegenwoordigers Overijssel

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bestuurders 61% 73% 65%
Volksvertegenwoordigers 65%

 

 

 

 

Volksvertegenwoordiger voor het eerst gemeten in 2021

Er komt geen vervolg op de peiling onder volksvertegenworodigers. In mei 2023 vindt de volgende bestuurderspeiling plaats. In de Statenbrief van 13 december 2022 (kenmerk: 2022/0204006) bent u hierover geinformeerd.