Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur

7.1 BBV: Opkomst verkiezingen (%)

bron: Kiesraad

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gemeenteraadsverkiezingen: Overijssel 57% 60%
Gemeenteraadsverkiezingen: Nederland 54% 55%
Provinciale Statenverkiezingen: Overijssel 50% 60%
Provinciale Statenverkiezingen: Nederland 48% 56%
Tweede Kamerverkiezingen: Overijssel 84% 81%
Tweede Kamerverkiezingen: Nederland 82% 79%

 

 

7.3 Percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van de democratie (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inwoners: Overijssel 58% 49%
Jongeren 58%
Inwoners: Nederland 54% 50%

 

 

Onder jongeren verstaan we 13 t/m 24-jarigen

7.4 Percentage inwoners dat aangeeft voldoende invloed uit te kunnen oefenen op zijn/haar woonomgeving (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel 62%
Nederland 57%

 

 

7.5 Percentage inwoners dat het afgelopen jaar invloed heeft uitgeoefend op zijn/haar woonomgeving (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Overijssel 31%
Nederland 30%

 

 

7.6 Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop hun provincie en gemeente wordt bestuurd (%)

bron: Inwonersonderzoek Provincie Overijssel

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Overijssel: provinciebestuur 74%
Nederland: provinciebestuur 71%
Overijssel: gemeentebestuur 79%
Nederland: gemeentebestuur 74%

 

 

7.7 Percentage bestuurders en volksvertegenwoordigers dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)

bron: Bestuurderspeiling Overijssel/ Peiling Volksvertegenwoordigers Overijssel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bestuurders 53% 63% 61% 67% 73%
Volksvertegenwoordigers
geen meting in 2019

 

 

7.8 Tussentijds afgetreden bestuurders (gemeenten, provincie, waterschappen) (aantal)

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tussentijds afgetreden bestuurders 2 15

 

 

7.9 Afsplitsingen gemeenteraden, provinciale staten en algemeen bestuur van waterschappen (aantal)

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

__________________ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
v.a. 2020

 

 

7.10  Percentage volksvertegenwoordigers dat aangeeft voldoende invloed te hebben op bovenregionale opgaven (%)

bron: Peiling Volksvertegenwoordigers Overijssel

__________________ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
v.a. 2021

Contact

Publieke Dienstverlening, Team Onderzoek & Advies

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 4)

E-mail: kennishub@overijssel.nl