Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
  2. Wij maken onze interne werkprocessen omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitale Stelsel omgevingswet.Toelichting

O

Inhoud

De ingangsdatum van de Omgevingswet is afgelopen mei met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarom hebben wij een deel van het omgevingswet-proof maken van onze processen naar volgend jaar verschoven. Voor het aansluiten van onze processen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn wij afhankelijk van het tot stand komen van dit landelijke digitale stelsel, dat helaas vertraging kent.

O

Financiën

In verband met het verschuiven van de ingangsdatum van de omgevingswet zijn er dit jaar minder externe kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. Omdat de omgevingswet een jaar is doorgeschoven willen we u bij de jaarrekening voorstellen om het overgebleven deel mee te nemen naar 2021 middels een resultaatbestemming.