Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
  2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
  3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën