Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
  2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
  3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
  4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.  

Statenvoorstellen en -besluiten

n.v.t.Toelichting

G

Inhoud

Afwijkingen door Covid-19
In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij zwembaden. Vanwege het Covid 19-virus waren de zwembaden veelal gesloten. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid 19 zijn in juni de meeste zwembaden weer open gegaan. Op dat moment hebben wij de controles bij zwembaden weer opgepakt. Voorgaande betekent dat we mogelijk niet alle geplande controles bij de zwembaden kunnen uitvoeren. De baden die we in 2020 niet bezoeken, zullen we in de eerste maanden van 2021 zo snel mogelijk bezoeken zodat de periode tussen de laatste controle in 2019 en de controle in 2021 zo kort mogelijk is.

G

Financiën