Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij voeren de woonafspraken 2016-2020 uit en ronden deze af.
  2. Wij werken aan het vervolg van de woonafspraken vanaf 2021 in de samenwerking wonen.
  3. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel - Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1  2019/1101901 (bijbehorend besluit)
  • Statenvoorstel- Rekenkamerrapport inzake wonen PS/2018/813 (bijbehorend besluit)Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën