Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2020

  1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
  2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën