Portefeuillehouder
Monique van Haaf
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

We verwachten een onderbesteding van € 110K op het budget van 2020 (ruim €1,2 miljoen) voor de investeringsimpuls Leefbaar Platteland. We schuiven dit bedrag door naar 2021 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland.

Reden van doorschuiven is dat door Corona een aantal bijeenkomsten niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn niet alle onderzoeken afgerond in 2020, waardoor we in ieder geval € 50K dit jaar niet besteden. Bij de jaarrekening zal het niet gerealiseerde bedrag duidelijk zijn en bezien wij hoeveel we van het overgebleven budget meenemen naar 2021. Dit is afhankelijk van de voortgang van onderzoeken, kosten voor inhuur en snelheid waarin, in deze tijd, gewerkt kan worden.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2021 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2020.