Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij zorgen ervoor dat ook niet-draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
  2. Wij zorgen ervoor dat bedrijven asbestdaksanering collectief kunnen aanbesteden.

Statenvoorstellen en -besluiten

https://overijssel.stateninformatie.nl/document/8318679/1#search=%2220190409161%22Toelichting

O

Inhoud

In juni hebben we uw Staten geïnformeerd over de voortgang (PS/2020/1101378) van de aanpak asbestdaken. Daarbij hebben we ook aangegeven dat we samen met het Rijk en andere samenwerkingspartners kijken naar de financieringsmogelijkheden voor asbestdakeigenaren. Het maken van een fonds waar eigenaren laagdrempelig kunnen lenen is een van de mogelijkheden. Door de COVID-19 maatregelen konden een aantal hiervoor geplande bijeenkomsten geen doorgang vinden. Ook is het nodig om opnieuw de financieringsbehoefte van eigenaren te onderzoeken, welke door COVID-19 wellicht anders is dan een jaar geleden. Dit komt bij de veranderingen die veroorzaakt zijn door het vervallen van het asbestdaken verbod. We willen dit zorgvuldig doen en verwachten uw Staten begin 2021 een voorstel te kunnen doen.

O

Financiën

Als gevolg van COVID-19 maatregelen is een deel van de geplande activiteiten vertraagd of niet gerealiseerd. Daarom zal een deel van het budget niet worden uitgegeven in 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 2.2.2 in 2020 te verlagen met € 150.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.