Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij stellen het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
  2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën