Portefeuillehouder
Roy de Witte
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij streven er in 2020 naar om via Energiefonds Overijssel minimaal € 20 miljoen te investeren in projecten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
  2. Wij gaan na welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden van het Energiefonds te verruimen, zodat lokale initiatieven daar ook gebruik van kunnen maken.
  3. Wij stellen als aandeelhouder het jaarplan en de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 van het fonds vast.
  4. Wij zien als aandeelhouder toe op uitvoering van het jaarplan 2020 van Energiefonds Overijssel.Toelichting

G

Inhoud

Doelstelling in het jaarplan 2020 is het realiseren van 22 financieringen (inclusief exits) en € 32,8 miljoen aan uitzettingen. Cumulatief zijn tot en met augustus 2020 10 projecten gerealiseerd met een bedrag van € 45,7 miljoen aan nieuwe uitzettingen en een exit. De pijplijn voor de korte termijn bevat 15 financieringen in de aanvraag-, contract- of uitboekingsfase voor een bedrag van circa € 20 miljoen. Daarmee is het jaarplan gerealiseerd wat betreft de omvang van de uitzettingen. In aantallen blijft het jaarplan uitdagend. De langere termijn pijplijn bevat nog ruim 30 financieringen met een omvang van bijna € 60 miljoen. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen, verwacht de fondsbeheerder dat er een vertraging zal ontstaan in de realisatie van de pijplijn en de acquisitie eind 2020 en in 2021.

G

Financiën