Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij ondersteunen met erfcoaches de eigenaren van minimaal 750 erven bij het maken van een stappenplan voor de toekomst van het erf.
  2. Wij presenteren per deelnemende gemeente twee voorbeelderven.
  3. Wij voeren halverwege 2020 een tussenevaluatie uit.Toelichting

O

Inhoud

We hebben uw Staten geïnformeerd over de tussenevaluatie (PS/2020/1103379). De uitkomsten zijn positief. Op het moment van de evaluatie ondersteunden de erfcoaches al ruim 800 erven.

Actie 2 kunnen we niet geheel realiseren. De COVID-19 maatregelen beperkten de mogelijkheden voor fysieke bedrijfsbezoeken waardoor filmen en interviews om erven in beeld te brengen vertraging hebben opgelopen.  We pakken dit inmiddels weer op maar we ondervinden nog steeds beperkingen. Deze actie ronden we daarom af in 2021.

G

Financiën