Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2020

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
  2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
  3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
  4. Wij voeren pilots uit voor het gebruik van data en nieuwe technieken in toezicht en handhaving.Toelichting

G

Inhoud

Voor vergunningverlening gebiedsbescherming volgen externe ontwikkelingen elkaar snel op. Er zijn ruim 100 vergunningen definitief verleend en ongeveer 600 procedures lopen nog. Alle aanvragers hebben ingestemd met verlenging van de termijnen. Hoewel de doorlooptijden dus groot zijn, verlenen we vergunningen binnen de (verlengde) wettelijke termijn.
Voor soortenbescherming overstijgen de aantallen aanvragen de prognoses en worden de aanvragen complexer. Daardoor lopen de doorlooptijden op. 

Afwijkingen door Covid-19
Actie 2
In de maanden april en mei 2020 zijn er geen controlebezoeken uitgevoerd bij agrarische en industriële bedrijven. Vanwege het Covid-19 virus waren fysieke controles bij de bedrijven niet mogelijk. Na de versoepeling van de landelijke regelgeving omtrent Covid-19 zijn vanaf juni de controles bij bedrijven weer voorzichtig opgepakt. Dit gaat in overleg met het bedrijf en binnen de richtlijnen van het RIVM. Voorgaande betekent dat niet alle geplande controles fysiek worden uitgevoerd.
In plaats van het uitvoeren van fysieke controles hebben wij ingezet op onderzoek en het uitvoeren van administratieve controles bij agrarische en industriële bedrijven die nog geen Wet natuurbeschermingsvergunning hebben.

G

Financiën