Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
  3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën