Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij dragen bij aan een nieuw landelijk beleidskader voor verdere reductie van stikstof depositie.
  2. Wij werken een beleidskader uit voor beweiden en bemesten en voormalig meldingsplichtige of vrijgestelde activiteiten.
  3. Wij werken aan het inzichtelijk maken van de perspectieven voor economische ontwikkelingen op korte termijn.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën