Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
  2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
  3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel: 2020/1102288Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. Dit prestatienummer is echter niet juist, de verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken.

Onder prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel is de begrotingswijziging opgenomen om binnen de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar deze prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).