Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
  2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
  3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
  4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
  5. Wij brengen de “toolbox natuurinclusief werken” onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
  6. We organiseren een symposium ‘natuurinclusief bouwen’ in het najaar van 2020.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën