Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij doen verkenningen, ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) en de transitie naar een duurzame sector.
  2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.Toelichting

O

Inhoud

We zijn gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de landbouw in Overijssel. Uitgangspunt is de transitie naar kringlooplandbouw. Wij willen dit doen in samenspraak met vertegenwoordigers uit de sector. Doordat bij hen de stikstofproblematiek veel aandacht vraagt, kost het ontwikkelen van een toekomstvisie meer tijd dan verwacht. Daarmee zijn ook de daarvoor benodigde verkenningen vertraagd. De toekomstvisie voor de landbouw is een belangrijk ingrediënt van de koers voor het landelijk gebied, waarvan de resultaten landen in de herziene Omgevingsvisie (actie 2 van prestatie 3.4.4).

In IPO verband denken we volop mee over onze inzet voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU).

O

Financiën

Beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4)
We hebben bij de inhoudelijke toelichting gemeld dat we vertraging ondervinden bij de uitwerking van de acties. Een groot deel van het beschikbare budget onder beleidsdoel 3.4 (prestatie 3.4.1 en 3.4.4) zal niet tot besteding komen. Wij verwachten voor het eind van het jaar nog wel een aanbesteding te doen voor de koersontwikkeling landelijk gebied. Voor deze opdracht willen wij bij het jaarverslag een voorstel opnemen voor een resultaatbestemming van ca. € 180.000.