Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2020

  1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Begrotingswijziging
Voor subsidieregeling 6.2 Agro & Food Ondersteuning Businesscases is bij de jaarrekening 2019 € 585.000 meegenomen als resultaatbestemming voor subsidieaanvragen uit 2019 die in 2020 in behandeling zijn genomen. Het bedrag van €585.000 is in 2020 volledig beschikt, maar een deel (€250.000) heeft betrekking op 2021 en willen we daarom voorstellen om bij de 2e monitor door te schuiven naar 2021.

Wij stellen u voor om voor prestatie 3.4.2 een budget van € 250.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, door te schuiven van 2020 naar 2021.