Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
  2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
  3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
  4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën