Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
  2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
  3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
  4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Beter benutten
Wij willen voor de uitvoering van het programma Beter benutten een tweetal subsidies verlenen aan de Stedendriehoek voor een totaal van € 426.500. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's.

Slim en Duurzaam
Wij willen voor de uitvoering van het programma slimme en duurzame mobiliteit het subsidieplafond met € 239.000 verhogen voor het bereikbaarheidsfonds. De dekking hiervoor is aanwezig in de gereserveerde middelen van de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma's.

Wij stellen voor een bedrag van € 0 ,67 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer, voor de uitvoering van de (rijks)programma’s Slim & Duurzaam en Beter benutten, en deze toe te voegen aan prestatie 4.1.3 van de begroting 2020.