Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
  2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
  3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Met het Statenvoorstel Verkenningsfase elektrificatie  spoorlijnen (PS 2020/1100322) is € 2,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2020 voor het uitvoeren van onderzoek voor de verkenningsfase. De opdracht hiervoor aan Prorail kent een bestedingsritme dat enigszins afwijkt van het geraamde budget in de begroting.  Voor doorlopende  verplichtingen in 2021 willen wij € 735.000 dorschuiven naar 2021.

Wij stellen u voor om voor prestatie 4.2.2 een budget van € 0,735 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan de reserve Sporen en wegen, door te schuiven van 2020 naar 2021.