Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
  2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën