Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
  2. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën