Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
  2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën