Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
  2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
  3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)
Er is een mutatie als gevolg van het UVP mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,05 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.6.10 en voor € 0,55 mln. vanuit prestatie 4.5.1. en voor € 0,1 mln. vanuit prestatie 4.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten.

Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.3.1 te verhogen met € 3,05 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de lasten op prestaties 4.6.10, 4.5.1., en 4.4.4 voor respectievelijk € 2,4, € 0,55 en € 0,1 miljoen.