Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
  2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Statenvoorstellen en -besluiten

Statenbrief Stand van zaken A1 en gebiedsplannen A1-zone, april 2019

 Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën