Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Actualisatie Uitvoeringsprogramma 2020 (UVP)
Onder prestatie 4.3.1 Fiets is de toelichting voor deze budgettair neutrale begrotingswijziging opgenomen.
Wij stellen u voor de lasten van 4.6.10 met € 2,4 miljoen te verlagen.