Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
  2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
  3. Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Statenvoorstellen en -besluiten

  • Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793] (bijbehorend besluit).
  • Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439] (bijbehorend besluit).Toelichting

O

Inhoud

Actie 1
De aanbestedingsprocedure is stilgezet in afwachting van behandeling van beroepen tegen het tracébesluit en de uitspraak van de Raad van State hierop. De uitspraak wordt eind 2020 verwacht.

Actie 2
De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen bestemmingsplanprocedure voor de Meer Veilig 3 maatregelen tussen Wijthmen en Raalte zijn bijna gereed.
Ook het onderzoek van de Gemeente Hellendoorn samen met Provincie naar een mogelijke oplossing bij Haarle is bijna afgerond.

Actie 3
Door de bestuurlijke begeleidingsgroep is er een keuze gemaakt voor een verkeerskundige variant en het uitwerkingsalternatief. Mede omdat door Corona de participatie van de omgeving grotendeels heeft stilgelegen, zal de afronding van de planstudie in 2021 plaatsvinden.

O

Financiën

Als gevolg van het stopzetten van de aanbestedingsprocedure zijn de beschikbaar gestelde uitvoeringskosten dit jaar voor een bedrag van €500.000 niet nodig maar volgend jaar.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.6.3 een budget van € 500.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2020 naar 2021.