Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
  2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Statenvoorstellen en -besluiten

Investeringsbesluit PS/2019/54 Ombouw N307 Roggebot-KampenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Inmiddels is een positief MIRT-3 besluit ontvangen, waarmee (rijks)middelen voor de watergerelateerde werken zijn zekergesteld. Flevoland en Overijssel financieren ieder afzonderlijk de (infra)maatregelen op het land.