Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.



Toelichting

O

Inhoud

De werkzaamheden van fase 2 zijn, als gevolg van technische problemen bij de aanleg van twee nieuwe tunnels, naar verwachting in het voorjaar van 2021 gereed.

O

Financiën

Omdat de werkzaamheden aan de N348 dit jaar niet afgerond worden, zullen de begrote bijdragen van derden dit jaar niet gerealiseerd worden en zullen wij in het voorjaar van 2021  de laatste termijnen van de aannemer nog moeten voldoen.

Wij hebben de bijdragen van derden in het investeringskrediet 2020 van € 2.050.000 doorgeschoven naar 2021.