Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2020

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen'.Toelichting

O

Inhoud

Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dat wordt deels veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, die gekoppeld zijn aan specifiek vertraagde investeringsprojecten. Daarnaast is een deel van het groot onderhoudsprojecten vertraagd, omdat de voorbereiding meer tijd kostte. De vertraging heeft geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur. In de komende twee jaar wordt deze vertraging binnen de programmering ingelopen.

G

Financiën

Bij de toelichting bij prestatie 4.6.9 is een begrotingswijziging opgenomen waarbij middelen vanuit deze prestatie worden toegevoegd ter dekking van investeringskrediet voor de N344.