Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
  2. Wij investeren met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen onder de vlag van PhotonDelta samen € 236 miljoen in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

In de septembercirculaire 2020 heeft de provincie Overijssel de tweede en laatste termijn  van € 15 miljoen ontvangen voor Regio Deal Twente.  Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag te storting in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en te koppelen aan prestatie 5.2.1 Regio Deal Twente. Deze laatste termijn zal ingezet worden ter financiering van de projecten die via subsidies zijn ingediend en verleend.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel besluiten wij, onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, op de hierboven genoemde storting, een bedrag van € 15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.2.1 Regio deal Twente.