Acties 2020

  1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
  2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

Aanpassing doelenboom, onderdeel prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle.
In 2020 is de Regio Deal Zwolle tot stand gekomen. Om op een inzichtelijke manier verantwoording af te kunnen leggen over deze Regiodeal, stellen we voor om de huidige prestatie 5.2.2 Human Capital Agenda regio Zwolle te wijzigen in 5.2.2 Regio Deal Zwolle. Deze prestatie richten we vervolgens in langs vijf actielijnen:

Actielijn A: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB,

Actielijn B: Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt (HCA),

Actielijn C: Evenwichtige groei stad en platteland,

Actielijn D: Aan de slag met klimaatoplossingen en

Actielijn E: Governance.

We stellen u voor in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de doelenboom ten aanzien van prestatie 5.2.2.

G

Financiën