Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

O

Financiën

Op peildatum van Monitor II - 2020 is het budget nog niet volledig benut, belangrijkste reden van onderbestedingen zijn:

a. Bij de aanleg van het fietspadenpakket zijn vertragingen ontstaan als gevolg van het vraagstuk rond stikstof en pfas. Binnen het fietspadenpakket is Steenwijkerweg/Willemsoord inmidddels opgeleverd, voor de andere fietspaden zijn bestekken gemaakt en aannemers gezocht en wordt begonnen met de uitvoering, o.a. Jonen en Kalenbergergracht.
b. De voorstellen voor het station Steenwijk (Poort Weerribben-Wieden) en de Loswal (o.a. infopunt Giethoorn) zijn bij de provincie ingediend, de gemeente komt nog met nadere (financiële) informatie. Voor de Loswal geldt dat de Raad van State recent uitspraak heeft gedaan waarbij voorwaarden zijn  gesteld voor elektrisch transport van goederen ivm geluidhinder.  Deze voorwaarden moeten intern beoordeeld worden tegen de achtergrond van het Statenvoorstel PS/2019/13 (namelijk het leveren van een bijdrage aan visitormanagement Steenwijkerland/Giethoorn).
c. Onder dit programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021 worden voorstellen opgesteld voor het realisatie van het Wetland Center in Ossenzijl en een Experience Center voor de klassieke ambachten in Giethoorn.  Voor deze projecten worden gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer,  de Gemeente, ondernemers en bewoners. Bij al deze projecten was het ook wachten op een rijksbijdrage uit de RegioDeal Zwolle. Die is eind oktober 2020 bekend geworden.