Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
  2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
  3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het verbeteren van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën