Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de investeringsimpuls uit het Coalitieakkoord van € 5 miljoen voor Gastvrij Overijssel 2020-2023.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

In het investeringsvoorstel Nationale Parken (2020/1102288) is besloten om de investeringsimpuls van € 1 miljoen te koppelen aan prestatie 5.4.1 Gastvrij Overijssel. De verlening van (toekomstige) subsidies en de verantwoording van deze subsidies loopt via prestatie 3.3.2 Nationale Parken.

Wij stellen u voor om binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel € 1 miljoen over te hevelen van prestatie 5.4.1 (Gastvrij Overijssel) naar prestatie 3.3.2 (Nationale Parken).