Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. We ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

De coronacrises heeft een forse impact op de evenementenbranche. Veel evenementen kunnen niet doorgaan. Wij hebben daarom besloten om de beschikbaar gestelde financiële bijdrage in de vorm van subsidie en sponsering ook bij afgelaste evenementen uit te betalen. Daarnaast hebben we de branche gewezen op diverse (provinciale) subsidiemogelijkheden, waaronder de digitaliseringsvoucher en de regeling ‘cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector’.

G

Financiën

Op 5 juni 2020 heeft de Adviescommissie Evenementen Overijssel geadviseerd om 24 subsidieaanvragen voor bijzondere kleinere evenementen te honoreren. Wij hebben besloten dit advies over te nemen en financiële middelen naar voren te halen om de subsidies te kunnen verlenen.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 5.4.1 Festivals en Evenementen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, te verhogen met € 52.500, en tegelijkertijd het budget en de onttrekking aan de reserve in 2021 met hetzelfde bedrag te verlagen.