Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
  2. Wij steunen de drie regionale economic boards.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

Subsidie T-Valley
In 2020 zal een ASV subsidie voor T-Valley in behandeling worden genomen. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd zijn er binnen het "oude" investeringsbudget Kwaliteit van Overijssel middelen beschikbaar om deze aanvraag te financieren.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 192.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.1 Internationaliseren.

Financieringsvouchers MKB
Onder deze prestatie is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2.

Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.  Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.