Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
  2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.
  3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

G

Inhoud

G

Financiën

MKB programma 2016-2019
Binnen de beschikbare KvO middelen voor het MKB programma 2016-2019 mogen de middelen tot eind 2020 ingezet worden voor het bevorderen van innovatie en ondernemerschap..

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.

Verlenging MKB programma tot en met 2023
Vanuit het MKB programma 2016-2019 (PS/2016/871) zijn afspraken gemaakt, met onder andere de Provincie Gelderland, om Fotonica te integreren in Overijssel. Deze afspraken lopen tot en met 2023.  Omdat de beschikbare middelen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel eind 2020 komen te vervallen, stellen wij u voor om een bedrag van € 0,5 miljoen voor dit project beschikbaar te houden tot en met 2023.

Wij stellen u voor om € 0,5 miljoen beschikbaar te houden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en deze middelen toe te voegen aan de meerjarenbegroting 2021, 2022 en 2023 (jaarlijks € 0,167 miljoen) van prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.

Eindafrekening MIT 2015-2017
Voor de periode 2015 en 2017 is er een eindafrekening gekomen van de Provincie Gelderland met betrekking tot MIT. Incidenteel wordt € 1,5 miljoen uit de Reserve Europese programma's gehaald. Deze middelen waren al gereserveerd voor deze eindafrekening. 

Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen te onttrekken aan de reserve  Europese Programma's en toe te voegen aan prestatie 5.5.2 voor de jaarschijf 2020.

Financieringsvouchers en  MKB:
Onder 5.5.1 is binnen het KvO budget voor het MKB € 600.000 gereserveerd voor Financieringsvouchers. De uitvoering van deze MKB regeling is opgenomen in prestatie 5.5.2. Zoals in onze brief over de voortgang van de coronamaatregelen (kenmerk 2020/1102343) vermeld, hadden we voor de financieringsvouchers diverse aanvragen verwacht. Het viel echter wat stil. Dit heeft ons ertoe bewogen om het plafond weer te verlagen tot € 100.000. Naar verwachting resteert er voldoende budget om tot eind 2020 aanvragen te kunnen honoreren. We hebben eerder aangegeven de maatregelen continu te evalueren en ons in te zetten waar we het meeste effect bereiken. De middelen die op deze maatregel resteren (€ 500.000) zetten we daarom nu in voor de succesvolle digitaliseringsvouchers MKB. Deze voeren we ook uit binnen prestatie 5.5.2. Daarmee komt het totale budget voor de digitaliseringsvouchers neer op € 1,5 miljoen

Wij stellen u om binnen het KvO budget de € 600.000 voor financieringsvouchers MKB in 2020 over te hevelen van prestatie 5.5.1 Basisinfrastructuur innovatie naar prestatie 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap.  Daarbij stellen wij u tevens om de storting en onttrekking in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.