Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2020

  1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
  2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
  3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
  4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en -regelgeving.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

2020 is het eerste jaar in de uitvoering van het programma Circulaire Economie 2020-2023 dat u in juni van dit jaar hebt vastgesteld. De basis daarvan wordt gevormd door de  Regionale Transitie Agenda's (RTA's ) die met en door de verschillende sectoren zijn gemaakt. Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma was aanvankelijk voorzien dat we een kwartaal eerder met de uitvoering konden starten.  We zien dat de effecten van COVID-19 op de economie en samenleving zowel de circulaire opgaven als de circulaire ambities van bedrijven, samenleving en onze maatschappelijke partners onderstrepen. We noemen bijvoorbeeld de toenemende voorraad ingezameld textiel en recyclebaar kunststof en de wens om minder afhankelijk te zijn van grondstoffen en producten van ver. De RTA's en ons Uitvoeringsprogramma 2020 hebben nog niet aan actualiteit ingeboekt. Doordat de uitvoering met enige vertraging later op gang is gekomen schuift de uitvoering van een aantal acties met bijbehorend budget alleen door naar het eerste kwartaal van 2021.

O

Financiën

Doordat de uitvoering met enige vertraging op gang is gekomen (zie toelichting bij 'Kwaliteit') wordt de uitvoering van een aantal acties niet in 2020 afgerond. Deze acties worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de jaarschijf 2020 en toe te voegen aan de jaarschijf 2021 van prestatie 5.5.5 Circulaire Economie.