Acties 2020

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
  2. Wij pakken de aandachtspunten voor de capaciteit van het depot op en treffen hiervoor maatregelen.
  3. Wij presenteren met het publieksprogramma ‘de Vondst van Overijssel’ en aan de hand van belangrijke archeologische vondsten het Verhaal van Overijssel, en dragen zodoende bij aan kennis over de regionale identiteit.
  4. Wij maken op basis van de opgestelde archeologische onderzoeksagenda keuzes over onderzoek en restauratie van vondsten. We maken hierover afspraken met Het Oversticht.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

G

Inhoud

G

Financiën