Portefeuillehouder
Roy de Witte

Acties 2020

  1. Wij ontwikkelen voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel, dat is afgesloten met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen, een organisatiestructuur waarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt gedeeld.
  2. Wij stimuleren de ontwikkeling van lokale convenanten in ten minste 5 gemeenten, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Statenvoorstellen en -besluitenToelichting

O

Inhoud

ad. 2 Door de Coronacrisis heeft de voorbereiding van lokale convenanten in  drie van de vijf gemeenten vertraging opgelopen. Twee gemeenten zullen dit jaar nog wel een beroep doen op de Voucherregeling lokale convenanten Cultuuronderwijs.

G

Financiën