Acties 2020

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
  2. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
  3. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
  4. Wij bewaken de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt.
  5. Wij communiceren samen met de deelnemende gemeenten actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Statenvoorstellen en -besluiten

 Toelichting

O

Inhoud

Door de Coronacrisis kunnen activiteiten uit de cultuurprofielen in de zes gemeenten niet binnen de projectperiode (die eindigt op 31 december van dit jaar)  worden uitgevoerd.  Wij hebben deze gemeenten verlenging van de subsidieperiode  tot medio 2021 verleend. Voor een aantal projecten die wij hebben ondersteund met de regeling Cultuurparticipatie is de realisatie onzeker.

G

Financiën